Turism & cirkulär hållbarhet

by Apr 28, 2019

Min syn på hållbarhet är multidimensionell. I dagens globaliserade värld kan vi inte prata om isolerade hållbarhetsfrågor.

Min syn på hållbarhet är multidimensionell. I dagens globaliserade värld kan vi inte prata om isolerade hållbarhetsfrågor. Vi måste titta övergripande, från ett hållbart perspektiv. Flyget har fått sig en smäll på käften den senaste tiden, och givetvis får jag svara på frågor angående mina och våra värderingar, med ett företag som jobbar med resor i Albanien främst mot den skandinaviska marknaden. Hur kan vi rättfärdiga att vi jobbar med en upplevelse som kräver transport från Sverige till ett annat land?

Givetvis är denna fråga viktig, men debatten blir lätt tröttsamt enkelspårig och hetsk. Jag anser att det är viktigt att hela tiden ifrågasätta mitt eget beteende i många avseenden. Vilka mönster hamnar jag i på grund av mina personliga präglingar och samhällets normer? Detta sträcker sig långt förbi mitt resebeteende. Det innefattar allt!

Världen har globaliserats i många årtionden. Mänskligheten har även varit väl medveten om jordklotets ändliga resurser och effekter av klimatpåverkan. I decennier har vi vetat att vi är på väg att övertrassera våra gemensamma tillgångar. Den exponentiella ”tillväxten” av våra samhällen sker på bekostnad av våra ändliga resurser. Naturens kraft, kroppens intelligens och vår subtila intuition dövas av industriellt jordbruk, förgiftad mat, läkemedelsindustrins tillväxtbehov och masshypnos genom köpstark marknadsföring. Vad är målet?

Att vi helt plötsligt skulle sluta ta oss till andra länder över en natt är orimligt. Människors behov av att utforska världens alla hörn kommer att fortsätta. Näringslivet är beroende av flygets hastighet. Tekniken kan inte ersätta all mänsklig interaktion i realtid. Kulturella möten och utbyten kan inte ske enbart på instagram, twitter och facebook.

Den endimentionella synen på hållbarhet som råder just nu gör lite ont i hjärtat. Vi hakar på en trend som skapar ångest, fingerpekande och en enkelspårig debatt, utan att fråga oss varför. Jag efterlyser en mångdimensionell syn på denna komplexa fråga. Varför vill vi resa? Hur vill vi resa? Vad bidrar vi till när vi reser, i destinationen, och inte bara genom flyg/tåg/bilresan. Vad tar vi med oss från resan? Blir våra liv mer fulländade? Blir vi själsligt berikade?

Experience Albania föddes organiskt, ur en djup kärlek till landet. Ur Flamurs kärlek som en stolt Alban, angelägen att hjälpa till att bygga upp landet. Ur min kärlek till ett nyupptäckt land, som jag har fått lära känna genom min man och som en Svensk. Jag har verkligen fått lära känna landet inifrån! Från innersta hjärtat av människor som genom århundraden har genomgått ockupation, diktatur och omvärldens kraftigt ogrundade fördomar. Genom våra olika businessområden har jag mött människor i vitt skilda miljöer och lärt mig mycket om landet och människorna.

Vi verkar i ett land som är i begynnelsen av en resa som turistland. Landets tillgångar som en turistdestination är enorma. Turismen växer exponentiellt och en av våra drivkrafter inom vår turismverksamhet är att vara en aktör som påverkar denna utveckling i en hållbar riktning, mot en cirkulär ekonomi. Det finns många faktorer som pockar på förändring i detta lilla land: internationella branschstandard, normer för utveckling, mindervärdeskomplex som drivs av en brokig historia och fördomar.

Vi vill peka på allt som är fantastiskt med detta land. Ibland ser man inte skogen för alla träd. Det finns så mycket som är unikt och vackert, som vi vill se bevarat. Albanien är Europas Costa Rica! Rik på ekologisk mat odlad i näringsrika jordar, otillrättalagda städer, charmiga byar och landsbygd. Rik, färgstark kultur och historia. Milsvida paradisiska stränder av alla de slag. Natur som påminner om allt från värmland, till Toscana till Bali. Nationalparker med unik flora och fauna, under bevarandeprogram och tillgängliga för besökare. Landet är, efter Norge, världens mest vattenrika. Många Albaner är stolta över sin historia och ser en ljus framtid. Det finns driftiga entreprenörer som bygger hållbar business utifrån sin passion och vilja att bidra till landet. Här vill vi vara med och bygga, stärka och ge arbetstillfällen! Men men historien är komplex för denna unga demokrati. Det finns även trötthet, hopplöshet och besvikelse hos delar av befolkningen. Många unga ser utlandet som enda framtiden.

Våra skräddarsydda gruppresor tar människor ut i Albanien, till våra vänner och samarbetspartners som älskar att dela med sig av sitt land. Resorna blir ofta väldigt personliga, och samtalen många och djupa om ett land i utveckling, historiens präglingar, människornas vänliga bemötande och öppna famnar och mycket mer. Vi kallar det nya tidens lyx. Autentiska möten, småskaligt, hållbart och cirkulärt. Många av våra gäster är nyfikna pionjärer som vill vara först med att uppleva saker innan de blir till trender. De är intresserade, pålästa, respektfulla och nyfikna. Behöver jag nämna att vi inte står bakom internationella aktörer inom turistbranschen som är här för att tjäna pengar, där prispress, utnyttjande ingen utveckling för löntagarna i landet leder till allt annat än bra saker. Vi drivs inte i första hand av att tjäna pengar på vår turistverksamhet. Vi vill skapa arbetstillfällen. Vi vill påverka bilden av landet. Vi vill påverka utvecklingen av turistnäringen och skapa meningsfulla jobbtillfällen i landet.

Var snälla mot varandra i debatten!

Med kärlek från Albanien,
Marie

for your bespoke experience of Albania