Detta visste du inte om Albanien!

Detta visste du inte om Albanien!

100% förnyelsebar energi 100% förnyelsebar energi Albanien är ett av få länder i världen som har 100% förnyelsebar energi. Costa Rica och Albanien leder utvecklingen när det kommer till grönt tänk. Kol slutade man elda med redan i slutet av 80-talet. Energin består...